JEOFİZİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, ZEMİN ETÜT FAALİYETLERİ, KAZIM – HAFRİYAT İŞLERİ

HİZMETLERİMİZ

Zemin Etüdü

Zemin etüdü, bir bölgedeki doğal zeminin fiziksel, mekanik ve hidrolik özelliklerinin incelenmesi ve karakterize edilmesidir. Zemin etüdü, genellikle inşaat projeleri öncesinde zeminin davranışını anlamak, tasarım gereksinimlerini belirlemek ve potansiyel zemin problemlerini tanımlamak amacıyla yapılır.

Zemin etüdü, aşağıdaki ana unsurları içerir:

 • Veri Toplama: Jeofizik yöntemler kullanılarak zemin hakkındaki verilerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması süreci.
 • Zemin Örnekleme: Zemin etüdü sürecinde, aondaj ile zeminin farklı derinliklerinden örnekler alınır. Bu örnekler laboratuvar analizleri için kullanılabilir ve zeminin bileşimi, granülometrik özellikleri, su içeriği, plastiği ve diğer fiziksel özellikleri hakkında bilgi sağlar.
 • Zemin Sınıflandırma: Zemin etüdü sırasında, örnekler alınan zeminler laboratuvarlarda sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, zeminlerin kum, çamur, kil, çakıl gibi farklı kategorilere ayrılmasını sağlar. Bu bilgiler, zeminin davranışını ve mühendislik hesaplamalarını etkileyen önemli bir faktördür.
 • Zemin Mukavemeti ve Taşıma Kapasitesi: Zemin etüdü ayrıca zeminin mukavemetini ve taşıma kapasitesini belirlemeyi amaçlar. Bu amaçla, zemin numuneleri laboratuvar ortamında çeşitli testlere tabi tutulur. Triaksial test, basınç dayanımı testi ve kesme direnci testi gibi testler kullanılarak zeminin mukavemet özellikleri analiz edilir.
 • Veri analizi ve yorumlama: Jeofizik yöntemler ile elde edilen verilerin, sondaj örnekleriyle ve labaratuvar test sonuçlarıyla karşılaştırılması neticesinde zeminin yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Zemin Su İlişkileri: Zemin etüdü ayrıca zeminin hidrolik özelliklerini de değerlendirir. Bu kapsamda, zeminin su geçirgenliği, su tutma kapasitesi ve hidrolik iletkenlik gibi faktörler incelenir. Bu bilgiler, zeminin su hareketi ve drenaj özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlar.
 • Raporlama: Zemin etüdü sonuçları, bir zemin raporu şeklinde sunulur. Bu rapor, zeminin karakteristiklerini, mukavemetini, taşıma kapasitesini ve hidrolik özelliklerini içerir. Ayrıca, rapor genellikle potansiyel zemin problemlerini tanımlar ve önerilerde bulunur, böylece inşaat projeleri için uygun tasarım ve stabilizasyon yöntemleri belirlenebilir.

Zemin etüdü, inşaat projelerinin güvenli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli bir adımdır. Eker Mühendislik olarak kısa sürede ve yüksek hassasiyetle zemin etüt raporları düzenliyoruz.

Sondaj Faaliyetleri

Sondaj, yüzeyden veya yeraltından, genellikle boru ve sondaj kulesi kullanarak zeminin veya kayaçların derinliklerine ulaşmak için yapılan bir tekniktir. Sondaj, jeolojik, jeofizik, inşaat, madencilik, petrol ve gaz arama, su kaynakları araştırmaları ve çeşitli mühendislik uygulamaları gibi birçok alanda kullanılan önemli bir yöntemdir.

 • Sondaj Hizmetleri: Firmamız, uzman mühendisler ve deneyimli ekiplerle yüzey ve yeraltı sondajı hizmetleri sunmaktadır. Yüksek kaliteli ekipmanlarımız ve modern teknolojilerimizle, çeşitli sektörlerdeki müşterilere çözüm odaklı sondaj çözümleri sunuyoruz.
 • Jeolojik ve Jeoteknik Sondajlar: Jeolojik ve jeoteknik sondajlarımızla, zemin ve kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini belirliyoruz. Bu hizmetimiz, yapısal analizler, temel tasarımları ve mühendislik projelerinde önemli bilgilerin elde edilmesini sağlar.
 • Su Sondajı: Su kaynaklarının araştırılması ve su temini projeleri için su sondajı hizmetleri sunuyoruz. Alanında uzman personelimiz, su potansiyelinin belirlenmesi ve uygun su kaynaklarının keşfedilmesi için gelişmiş teknikler kullanarak müşterilerimize destek olmaktadır.
 • Zemin Örnekleme ve Laboratuvar Analizleri: Sondaj işlemlerimiz sırasında zemin ve kayaç örnekleri alıyoruz. Bu örnekler, laboratuvar analizleri için kullanılarak zeminin bileşimi, mukavemeti, su geçirgenliği ve diğer fiziksel özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlanmasını sağlıyoruz.
 • Denetim ve İzleme Sondajları: Yapıların inşaat, güçlendirme veya drenaj projeleri sırasında denetim ve izleme sondajları yapıyoruz. Bu sondajlar, yapıların güvenliği ve performansının sürekli olarak takip edilmesini sağlayarak sorunların erken tespit edilmesine ve önlem alınmasına yardımcı olur.
 • Proje Özelinde Sondaj Çözümleri: Müşteri ihtiyaçlarına özel olarak sondaj hizmetlerimizi uyarlayabiliyoruz. Sektöre özgü gerekliliklere göre tasarlanan proje bazlı sondaj çözümleri sunarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz.